פיצוחים בפסח


07 Jan
07Jan

פיצוחים בפסח

 

גרעיני פירות האדמה, שאוכלים את פירותיהם (כמו גרעיני אבטיח או דלעת), מותרים בפסח ואין בהם איסור קטניות. כמו שמותר לאכול דלעת או אבטיח עם גרעיניהם. הרי לא יתכן לאכול את הפרי ולאסור את גרעיניו.

אפילו אם נזרעים פירות אלו ברובם לשם הגרעינים (כמו בדלעת). (כך הורה לי מו"ר הגרא"ד רוזנטל זצ"ל דיין ביה"ד של הרב פראנק זצ"ל ומו"צ שערי חסד, ירושלים. לחם אבירים,88,93)

וכן בגלל שבימי החכמים שגזרו על הקטניות בפסח לא היה מקובל לאכול "פיצוחים אלו" ולכן אינם כלולים בגזירה (על פי מכתבו של הגר"ד ליאור שליט"א  במכתבו המובא בלחם אבירים עמ' 88-93)

 

 כמו כן, איסור הקטניות אינו כולל את פירות האילן ולכן אינו כולל את האגוזים למיניהם: מלך, פיסטוק, פקאן, לוז, קשיו, ברזיל, שקדים ודומיהם.

גם אם נמלחו  "הפיצוחים" ונקלו בתנורים בהם קלו קטניות, לא נאסרו. מכיוון שהקטניות שקלו בתנורים אינם הופכים את התנורים לאסורים. כאשר אסרו רבותינו את הקטניות, לא אסרו את הכלים שבהם בשלו, אפו או קלו קטניות. (כפי שהוכחנו בספר אכול בשמחה עמ' 229 בשם מו"ר הגר"א שפירא זצ"ל ובדברי שו"ע או"ח תנג א ובמשנה ברורה שם. ושו"ע יו"ד סד ט ,וקיט ז, וביביע אומר ה יו"ד ג . אגרות משה יו"ד ב נ)

לסיכום:

מכל הפיצוחים המקובלים בימינו נאסרו, בגזירת קטניות: גרעיני חמניה, תירס, אפונה ופול.

מאידך גיסא, מותרים גם ליוצאי אשכנז: גרעיני דלעת, אבטיח, אגוזים למיניהם ושקדים.

אגוזי אדמה (בוטנים) : שנויים במחלוקת הפוסקים יש שהתירו אותם (ע"פ שו"ע בעל התניא, או"ח תנג ד. מעדני שמואל קיז כה. אגרות משה או"ח ג סג. וכן הורה למעשה מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל. וכן פוסק מו"ר הגר"ד ליאור שליט"א.

לכן לא נהגו כהלכה היצרנים שכתבו על כל הפיצוחים "לאוכלי קטניות בלבד", ומותר גם ליוצאי אשכנז לאכול את ה"פיצוחים" שנכתבו לעיל.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות