משקאות חריפים כשרים?


04 Jan
04Jan

משקאות חריפים, כשרים?


כשרות משקאות חריפים


בהתקרב חג הפורים, הבא עלינו לטובה, נעסוק בשאלות כשרות של משקאות חריפים מתוצרת חו"ל שאין עליהם ציון כל שהוא של כשרות.


איסור משקאות חריפים של נוכרים

כפי שכתבנו בעבר, חכמים אסרו יין של נוכרים גם אם לא הקדישו אותו לפולחן של עבודה זרה. כדי שלא נגיע לנישואי תערובת. איסור זה הוא הרחבה של איסור יין נסך, יין שהוקדש לעבודה זרה, שאסור מן התורה.

לגבי משקאות חריפים מכיוון שלא רגילים להקדישם לעבודה זרה ואין בהם איסור מן התורה, אסרו חכמים משקאות אלו רק במצבים בהם יש חשש ממשי להתקרבות יתירה לנוכרי ולנישואי תערובת. משקאות אלו אסורים רק אם שותים אותם בבית הנוכרי ובכמות גדולה.

 

איסור מוגבל זה הוא רק כאשר אין כל בעיית כשרות במשקאות והן אינן מכילות תערובת איסור כל שהיא.

כיצד נוכל לדעת אם משקה חריף הוא כשר, כאשר הוא מתוצרת חו"ל ואין עליו סימון כשרות?

בעולם מצויים משקאות שמוחזקים ככשרים גם בלי סימון כשרות בתנאי שאין בהם תוספת של חומרי טעם, ריח או צבע. המשקאות הם: ויסקי, וודקה וערק  על כל סוגיהם. משקאות אלו בתוספות שונות צריכות אישור כשרות.

יש להדגיש שכל סוגי הוויסקי וחלק מסוגי הוודקה והערק הם על בסיס חיטה והינם חמץ גמור ואינם כשרים לפסח.

משקאות נוספים רבים נבדקים ע"י גופי כשרות בעולם ומוחזקים ככשרים. ניתן למצוא אותם באתרי כשרות שונים כמו :    www.kosherliquorlist.com

www.woow.co.il/.../kosher-alcohol-drinks.html

www.babakama.co.il/index.php?q=showSite&id=1914

וכן באתר הרבנות הראשית לישראל.

 

משקאות שאוחסנו בחביות יין

כדי לשפר את טעם המשקה או כדי לנטרל את טעם הלוואי של העץ בחביות האחסון, רגילים לאחסן משקאות מסוימים בחביות שאחסנו בהם יין. הדבר נפוץ בעיקר בסוגים מסוימים של ויסקי שהאחסון שלו הוא ארוך מאד (12 שנים ומעלה).

היין שאוחסן בחביות הוא יין של נוכרים האסור בשתייה מדרבנן האם המשקה שספג משהו מטעם היין ייאסר גם הוא?

הפוסקים התירו משקאות אלו מכמה סיבות:

א.     טעם היין אינו מורגש במשקה (ויסקי) .

ב.     בזמן שלא רגילים לנסך יין לעבודה זרה, יין של נוכרים אינו נאסר  בהנאה.(ע"פ שו"ע יו"ד )

ג.       כמות היין בטלה בשישים במשקה.

(מנחת יצחק   משנה הלכות  אגרות משה )

 

משקאות חריפים המכילים חלב (כמו איריש קרים) מותרים וכשרים רק כאשר נוצרו במדינות בהן שלטון מסודר האוסר ערבוב של חלב טמא בחלב הפרה (אגרות משה ) אך אינן כשרות למהדרין.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות