לאוכלי קטניות בלבד /א


17 Apr
17Apr


  • -          מוצרים שאינם מכילים קטניות כלל אך נארזים או מיוצרים במתחם אשר עשו בו שימוש בקטניות או ברכיביהן יצוין "עשוי להכיל שאריות מקטניות". ובלבד שהמכונות האריזה והייצור נוקו כדבעי.

(מתוך הנחיות הרבנות הראשית לקראת הפסח התשע"ב)

במקביל נפגשו רבני וועדת הכשרות עם רבנויות ומפעלים ,שבעבר לא נהגו לפי הוראות אלו וכתבו על המוצרים לאוכלי קטניות בלבד, גם על מוצרים המכילים קנולה או שנארזים במקומות שארזו בהם קטניות וכדומה. בניסיון לשכנע אותם לפעול לפי הנחיות הרבנות הראשית מתוך דאגה לאמינות הכיתוב וטובת הציבור.

בעקבות זאת ניקר שיפור רב בנושא זה בשנה זו. יחד עם זאת עדיין יש מפעלים שלא שינו את הכיתוב כפי שנדרש. לעיתים מתוך זלזול בציבור הדתי לאומי או מתוך כניעה לגופי כשרות פרטיים.

לאחרונה אנו עדים למהפכה בתפיסה הצרכנית בישראל. הציבור למד להתאגד, לעמוד על זכויותיו כצרכן ולהיאבק ביצרנים או ברשתות השיווק כדי לשמור על זכויות הצרכן בתחום המחירים. מאבקים אלו נושאים פרי והצליחו להוזיל (לפחות חלקית וזמנית) את מחירי מוצרי המזון בישראל.

גם בנושא הקטניות בפסח הכוח שבידי הצרכנים הוא גדול מאד. אנו קוראים בזה לציבור הצרכנים שנפגע בגלל הכיתוב המחמיר והמגביל, ללא כל סיבה, של מוצרי המזון לפסח , להתלונן בפני היצרנים על שאינם נשמעים להוראות הרבנות ופוגעים בצרכנים ולהימנע מלרכוש את מוצרי המזון של מפעלים אלו גם בכל ימות השנה. להעדיף את מוצרי המזון של מפעלים שנוהגים לפי הוראות הרבנות בנושא הקטניות לפסח ולא פוגעים בציבור הצרכנים.

במקביל ניתן לשלוח לדוא"ל  הרצו"ב חתימה על תלונות אלו בציון שם המתלונן כתובתו, המוצר ושם המפעל.

אנו נעשה ככל יכולתנו בעזרת הכוח של הציבור כדי לתקן את הנדרש לקראת פסח התשע"ג.


חג שמח לכל בית ישראל

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות