על מנהגים ועל קטניות בפסח


17 Apr
17Apr

ב"ה

שאלה:

צר לי לומר את זה, אבל ציפיתי להתייחסות אחרת מטעם רבנים השייכים לצהר האמורים לייצג רוח חדשה בפני הציבור הישראלי. . .

 היום יש תסיסה רבה בקרב הציבור הציוני הדתי בנושא הקטניות. אני מציע לך ולחבריך לתת את הדעת בנושא לקראת פסח הבא עלינו לטובה.  רבני צהר הם פורצי דרך בתחומים רבים והפגינו אומץ לב לא קטן ואכפתיות חברתית בנושאים רבים.  תמשיכו בכיוון, ותפתרו את בעיית הקטניות

תשובה:

איני מוסמך לענות בשם כל הרבנים בצהר, , אלא רק בשם עצמי, יחד עם זאת מתוך היכרותי את חברי בצהר אני מרשה לעצמי להעריך שתשובתי תואמת גם את תשובתם.

אפשר היה להבין משאלתך שאתה מבדיל בין הלכה ומנהג. ומצפה מרבנים החברים בארגון צהר לבטל מנהג (במקרה שאלתך, קטניות בפסח) מכיוון שיש הסוברים שהוא מנהג שטות ומכיוון שאין המדובר בהלכה, אלא במנהג.

המנהג הוא הבסיס להלכה הכתובה בתורה שבע"פ וקודם לה מבחינה כרונולוגית וכן הבסיס לפרשנות תורה שבכתב שברוב המקרים אינה מובנת. (כדוגמת מצוות פרי עץ הדר וכו' שחיטת בשר ודומיהם).  על כן לעיתים המנהג תקף יותר מההלכה. כדברי התלמוד "והמנהג מבטל את ההלכה" או "כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין את יודע מה טיבה , (כלומר הלכה שיש בה חילוקי דעות בבית הדין – בדיוק כדוגמת איסור הקטניות בפסח) צא וראה היאך הציבור נוהג ונהוג" (ירושלמי יבמות מ, סו, בבלי יבמות קב. וראש השנה טו ב שדי חמד כללים מערכת מ כלל לז)

 יש להבדיל בין מנהג שיש לו בסיס בספרות ההלכה שתוקפו חזק אפילו מההלכה, כאמור. ובין מנהג שנהגו במשפחות מסוימות שאין לו מקור בספרות ומכיוון שאין אנו יודעים את סיבת המנהג ואת מקורו ניתן לקבוע שלמנהג זה אין מקום או שמקורו בטעות. מנהג זה לא יחייב את צאצאי משפחה זו.

כפי שכתבתי (בחלק הראשון של תשובתי שהתפרסם לפני שבועיים) מנהג הקטניות יש לו בסיס בהלכה והוא שנוי במחלוקת בין האוסרים ובין הדעות שטענו שזה מנהג שטות. מנהג זה התקבל בכל עדות האשכנזים ובחלק מעדות הספרדים לאסור קטניות (בהרחבה כזו או אחרת) על פי רוב מוחלט של הפוסקים לדורותיהם, לכן יש לנהוג כמנהג זה ואסור לזלזל בו.      

אני מחוייב להלכה בצורה מוחלטת, אינני רוצה ואינני יכול לקחת על עצמי תפקיד של מבטל מנהגים.

כתבת על תסיסה שקיימת בקרב הציבור הדתי לאומי בנושא הקטניות, אכן אני מודע לבלבול שקיים בנושא זה בגלל כיתוב שאינו מדויק וחומרות ללא כל סיבה, מצד נותני הכשרות (לעיתים גם מצד הרבנות) בנושא זה אנו מקוים לפעול מול הרבנות הראשית כדי להסיר את הבלבול והחומרות שאינן נדרשות במנהג זה. נעשה ככל יכולתנו לעשות סדר בבלבול בנושא אבל לא נלך בדרך של זלזול בהלכה או במנהג.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות