שמן קנולה בפסח


10 Feb
10Feb

שמן קנולה בפסח

 

הרמ"א בשו"ע  ,כשהביא את המנהג לאסור קטניות בפסח,לא הגדיר מה הם מיני קטניות .כמו כן לא כתב את הסיבה לאיסורן.  אלא כתב מינים מסוימים שאינם כלולים באיסור: זרע ה'אקליזא' וה'אניס' וה'אוליאנדר'. (שו"ע או"ח תנג א)

יש מי שכתבו שמכיוון שאין אנו יודעים לזהות את המינים הנ"ל שאינם כלולים באיסור הקטניות, לכן כל מיני הזרעונים אסורים כקטניות (זכרון ליהודה ו).

לעומתם רוב האחרונים כתבו שהאיסור הוא רק קטניות שעושים מהם מעשה קדירה (דייסה) הדומה לדגן, ואלה שגרעיניהם דומים בצורתם לדגן. אבל שאר מיני זרעונים אינם אסורים.

לדעות אלו: בוטנים, לפתית (קנולה) וכותנה אינם כלולים באיסור זה. (שו"ע הרב בעל התניא תנ"ג ד', מעדני שמואל קי"ז כ"ה ועוד).

 

יש שכתבו שקטניות חדשות שלא היו קיימות בזמן חז"ל, כמו הסויה ואגוזי אדמה (בוטנים) וכן הלפתית והקינואה אינם כלולים בגזרה זו ומותרים בפסח. כך נוהגים יהודי ארה"ב. (אגרות משה אורח חיים ג' ס"ג, וכך הורה למעשה מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל. וכן פוסק הגר"ד ליאור שליט"א).

 

יש שכתבו שקטניות שלא היו רגילים לאוכלם בזמן חז"ל כי הן לא ראויות למאכל, וכיום יודעים להפיק מהם מזון הראוי לאכילה, כמו כותנה ולפתית, מותרים בפסח.(באהלה של תורה, סימן ס"ז עמ' 244. עמא דבר חלק א' עמ' רע"ב, תשובת הראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א).

 

לסיכום:

 רוב הפוסקים הגבילו את איסור הקטניות ולא קבלו את הדעה שכל מה שאנו מסופקים בהגדרתו אסור. לכן יש מקום להתיר שמן כותנה, לציטין ושמן לפתית (קנולה) לרוב דעות הפוסקים שקבלנו דבריהם, ופסקי רבותינו.

 המתירים גם סויה ובוטנים יש להם על מי שיסמכו. (לחם אבירים עמ' 88, 93).

ואכן מצויים בשווקים מאפים ושוקולד עליהם הכיתוב כשר לפסח לאוכלי לפתית" מוצרים אלו מותרים גם ליוצאי אשכנז.

שמן קנולה: ע"פ הדעות הנ"ל ופסק הרבנים הראשיים לשעבר הגר"א שפירא זצ"ל והגר"מ אליהו זצ"ל מותר לבני אשכנז להשתמש בשמן קנולה בפסח. הוראות הרבנות הראשית לסמן שמן קנולה בכיתוב כשר לפסח לאוכלי לפתית.

לצערנו רוב יבואני שמן קנולה כותבים על השמן "לאוכלי קטניות בלבד" ולא כהלכה הם עושים. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות