כשרות תוצרת חילול שבת


09 Mar
09Mar

תוצרת שנעשתה בשבת.

במדינת ישראל , כמדינת היהודים, החוק אוסר עבודה בשבת. אך לצערנו בתקופה האחרונה נפרץ נושא זה מאד ומקומות בילוי ומסחר נפתחים בשבת, ומפעלים לא מעטים מתנים קבלת עובדים חדשים בעבודה בשבת, וכדי בזיון וקצף. בעיה זו נפוצה ביותר בתחום החלב ומוצריו מכיוון שברוב המשקים בישראל נעשית החליבה תוך כדי חילול שבת. מהי המשמעות ההלכתית למזון שיוצר בשבת ? שאלה זו נשאלת גם לגבי תוכניות טלוויזיוניות שצולמו או נערכו בשבת, האם מותר ליהנות מהן במוצ"ש ?

להלכה נפסק: גוי שבישל, או עשה מלאכה אסורה, בשבת, בשביל יהודי, במוצאי שבת יהיה מותר ליהנות מהתבשיל רק לאחר שיעבור זמן שאפשר יהיה להכין את התבשיל במוצ"ש ואז יוצא שהיהודי לא נהנה ישירות מחילול שבת. ואילו לגבי יהודי שבישל או חילל שבת בשביל יהודי אחר אפילו במזיד מותר  לאחרים מיד בצאת השבת ליהנות מהמאכל, גם למי שבשבילו חללו את השבת. למה החמירו חכמים בעבודת נוכרי יותר מחלול שבת של יהודי ? שתי סיבות לדבר: א כי לומר לגוי לחלל שבת בשביל יהודי זה נראה בעיני היהודי כדבר מקובל ולא אסור, ויש חשש יותר גדול שהיהודי יעשה זאת גם בעתיד, ולכן קנסו חכמים שאפילו במוצ"ש יצטרך להמתין פרק זמן שיוכל לעשות את המלאכה במוצ"ש וממילא לא ייהנה כלל מעבודת הנכרי בשבת. לעומת זאת לומר ליהודי לחלל שבת בשביל יהודי זה ידוע ומפורסם מאד כאיסור ואין חשש שיהודי יעשה זאת וגם אם יבקש מחברו לחלל בשבילו שבת לא יעשה חברו עבירה סתם כאשר הוא לא נהנה ממנה ולכן לא קנסו חכמים יותר מדאי והתירו את התוצרת מיד בצאת השבת. . (שו"ע, שי"ח, א, מגן אברהם ומשנה ברורה שם)

האם ניתן להכיל כללים אלו גם בימינו כאשר חילול שבת ע"י יהודים, לצערנו, נפוץ מאד ? האם ניתן לומר שיהודי לא יחלל שבת בעבור בצע כסף?

יש אומרים שגזרת חכמים נשארת כשהייתה וחלב שנחלב ע"י יהודי בשבת מותר במוצ"ש מיד בצאת השבת.( אגרות משה )  

ויש פוסקים שכתבו שבימינו דין חלב שנחלב בשבת, ע"י יהודי, יהיה כדין נוכרי שחלב בשבת, ונצטרך להמתין במוצ"ש פרק זמן כדי שיוכל לחלוב במוצ"ש. (למעשה תוצרת חלב של שבת, מגיעה לצרכן לאחר ימים, ואין למחלוקת זו משמעות בעניין החלב) ואילו לגבי תוכנית טלוויזיונית יהיה מותר לראות תוכנית טלוויזיונית שצולמה בשבת רק לאחר שיעבור פרק זמן מצאת השבת שבו יהיה אפשר לצלם ולהכין את התוכנית (פרי מגדים,ציץ אליעזר).

ויש אומרים שהקונה את החלב ושותה אותו לא נהנה כלל מחילול שבת כי הרי אין משמעות ללקוח לעובדה שהחלב נחלב בשבת או ביום חול, והוא אינו נהנה מעצם חילול השבת (שו"ע או"ח שכ"ה י, ומשנה ברורה שם ה ואורח משפט מט).

ומאידך גיסא יש מי שפסק שבמקרה של חילול שבת קבוע וידוע יש בהנאה מחילול זה מדין מסייע ביד עוברי עבירה ולכן אסור חלב זה לעולם כדי לא להיות שותף ומסייע לחילול שבת. (כתב סופר, או"ח נ)

למעשה יש לחלק בין מוצרים שידוע לנו שנוצרו בשבת, לבין מוצרים שאין אנו יודעים מתי נוצרו, שאז אפשר לסמוך על הרוב, מכיוון שרוב המוצרים או החלב אינם של חילול שבת ואז יהיה מותר על פי ההלכה ליהנות מהם. (באהלה של תורה או"ח לח)

בישראל במפעלים שמיצרים מזון ברמת כשרות רגילה, יכולה להיות תערובת של מוצרים שחיללו בהם שבת, שהם מותרים כפי שכתבנו. אך מזון שמוגדר ככשר למהדרין אינו מכיל מוצרים שיש בהם חילול שבת (חלב טרי שנמכר בימים ג וד, וירקות טריים בימי א יש בהם חשש של חילול שבת).

למרות הרצון שלנו להיאבק בחילול שבת הנפוץ בארצנו, אין אנו יכולים להמציא גזרות הלכתיות חדשות. יחד עם זאת, מכיוון שהתפרצות חילול שבת היא בעיקרה למטרות רווח, יש מקום שלא להשתמש במוצרים שיש חשש שחיללו בהם שבת. או שלא לקנות במקומות שמחללים בהם שבת אפילו ביום חול, כדי להיאבק בתופעה זו, בדרכי נעם של לחץ כלכלי בשוק חופשי (פגיעה דרך הכיס בתופעה זו שכולה משיקולים כלכליים) ולמנוע ככל האפשר חילול שבת במדינת ישראל.


כבר היו מקרים בעבר, במדינה, שקבוצה שמצאה את עצמה נפגעת מיצרן מסוים וקראה לחבריה להחרים תוצרת מסוימת , הצליחה להשפיע על היצרן להתנצל (פרשיות נוקיה ותנובה נגד המתנחלים). זה הוא אחד האתגרים של הציונות הדתית, השואפת להביא את מדינת ישראל כולה, להיות מדינה יהודית כהלכה, כהמשך הדרך במעלה הגאולה לקראת השלמתה, במהרה בימינו.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות