טבילת כלים חשמליים


09 Mar
09Mar

איך מטבילים כלים חשמליים?


 


כל כלי שנקנה מהנוכרים גם אם הוא חדש ולא היה בשימוש (אינו טרף) צריך להטבילו במקווה או בנהר או מעיין. כדי ל"גייר" אותו מכלי טמא של נוכרים לכלי טהור של יהודים.


(כלי משומש - טרף, צריך  להכשיר ברותחים או באש, לפי הכלל כבולעו כך פולטו, גם אם הוא של יהודי וגם אם נטרף בשוגג. בכלי משומש של גוי הכשרה זו באה בנוסף לטהרה במקווה.)


 


כלים חשמליים


 


כלים שחייבים להטבילם אך לא ניתן להטבילם מכיוון שיש בהם חלקים חשמליים,  כמו קומקום חשמלי, מיחם חשמלי טוסטר ודומיהם. או  כלים גדולים שלא ניתן לטלטלם למקווה, או במקום שאין מקווה זמין.


 


ניתן לעשות את אחד הפתרונות משלש האופנים הבאים: 


א. לתת את הכלי במתנה לנוכרי ולקבל אותו ממנו בהשאלה. מכיוון שלהלכה כלי של נוכרי שיהודי שאל אותו אינו חייב בטהרת טבילה במקווה מכיוון שאינו כלי השייך ליהודי.


ב. לתת לנוכרי במתנה חלק מהכלי וע"י כך להפוך אותו לכלי משותף  של יהודי ונוכרי בשותפות כלי זה אינו חייב בטבילה מכיוון שאינו כלי השייך ליהודי בלבד.  


ג. לתת לחשמלאי יהודי לפרק את הכלי למצב שלא ניתן להשתמש בו, ולהרכיבו מחדש. במקרה זה נחשב הכלי כאילו נגמרה עשית הכלי ע"י יהודי, כלי כזה אינו חייב בטבילה.

ד. יש דעות שכלים חשמליים אינם צריכים טבילה כלל מכיון ששימושם רק כשהם מחוברים לקיר(לקרקע) דינם כקרקע. (כך פסקו הגר"ע יוסף והגר"בצ אבא שאול ועוד) 


 


יש הנוהגים להטביל כלים חשמליים במקווה ולאחר מכן לייבשם היטב. שיטה זו אינה  מומלצת בגלל שטבילה בצורה זו עלולה  לקלקל את המכשיר.


 


אין אפשרות לטהר כלים חשמליים ע"י הטבלת חלק מהכלי (רק את החלק שאינו חשמלי) או לאטום היטב את החלקים החשמליים בכלי ולהטבילו.  מכיוון שכל כלי (או אדם) שחייב בטבילה צריך להטבילו כולו בשלמות וללא כל דבר החוצץ בינו לבין המים.


שאלה: קיבלנו לאחרונה מיקסר חשמלי שמתפרק מעצמו לכמה חלקים, שאחד מהם הוא חשמלי (החלק המסוֹבב) ואחד מהם הוא סכין שאין בו שום רכיב חשמלי. האם יש לטבול רק את הסכין?

תשובה:

רק כלי אוכל צריכים טבילה לכן מיקסר או מעבד מזון ודומיהם שהחלקים שבאים במגע עם המזון מתפרקים צריך לטבול רק אותם ואת החלק של המנוע לא מטבילים.


 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות