איסור משום מראית עיין


09 Mar
09Mar

מראית עין


 


חכמים אסרו לעשות דברים מסוימים שהם מותרים, אבל נראה  כאילו האדם עושה איסור. (שבת נד א, כריתות כא ב, שו"ע יו"ד פז ג .סז ט) מחשש שמא ילמדו אחרים ממעשיו ויחשבו שהדבר מותר.(אגרות משה או"ח ב מ על פי רש"י כריתות כא ב בד"ה שכנסו) בתחום הכשרות הדבר נפוץ מאד בשאלות הבאות:


האם מותר לשתות קפה עם חלב, פרווה, לאחר ארוחה בשרית?


האם מותר לאכול נקניקיות, שניצל או סטיק פרווה  עם מאכלי חלב?


 


לפני כשלושים שנה, בימי לימודי בישיבת מרכז הרב. הוזמנו, בליל שבת לאחר הסעודה, קבוצת חברים,  ע"י חבר לחדרו. להפתעתנו הוגש לנו קפה עם חלב, למרות שכולנו היינו לאחר סעודת שבת בשרית. החבר הראה לנו את ה"פלא הגדול" שהובא מארה"ב, קופסת אבקה לבנה דמוית אבקת חלב עליה הכיתוב "פרווה", אבקה זו לא הייתה מוכרת לנו בארץ.


אחד החברים (כיום רבה של צפת) שאל את אביו הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל האם אין בעיה של מראית עין בשתיית משקה זה לאחר ארוחה בשרית? תשובת הרב הייתה שמותר לשתות משקה זה בתנאי שנשאיר על השולחן את קופסת האבקה. למה צריך לעשות כך ?


להלכה נפסק:


דם דגים, אף על פי שהוא מותר, אם קבצו בכלי אסור משום מראית עין. לפיכך, אם ניכר שהוא מדגים, כגון שיש בו קשקשים, מותר. (שו"ע  יו"ד סו ט) הסיבה להיתר כי לא יבואו לטעות ולחשוב שזה דם בהמה ,חיה או עוף (על פי רש"י כריתות כא ב בד"ה דאית ביה קשקשים)


ולכן צריך היה להניח את קופסת האבקה על השולחן בעת שתית הקפה.


האם צריך לנהוג כך גם כיום?


להלכה נפסק:


חכמים אסרו מפני מראית העין משי עם צמר, לפי שדומה לפשתים. ... והאידנא משי מצוי בינינו והכל מכירים בו, לפיכך אין בו משום מראית העין ומותר עם הצמר ועם הפשתן. (שו"ע יו"ד רצח א על פי הרא"ש נדה ט,ז)


אכן בכל מאכלי פרווה  שנראים בשריים (נקניקיות, שניצל וכדומה) או חלב ומלבין קפה  צמחיים, שנפוצים היום ומוכרים לכל, אין כל חשש של מראית עין. פסק הרה"ג אליהו שליט"א שהובא לעיל, היה בתקופה שאבקת מלבין הקפה לא היתה מוכרת בארץ.(יביע אומר ו יו"ד ח, ציץ אליעזר ה יב, אגרות משה או"ח ב מ ולא כפי שכתב משנה הלכות ה צו, שלא העמיק בנושא)


 


כניסה למסעדה לא כשרה


האם מותר להיכנס למסעדה שאינה כשרה לצורך מפגש או כמעבר ?


האם מותר לאכול או לשתות מאכלים כשרים במסעדה שאינה כשרה?


 


להימצא או לעבור במסעדה לא כשרה, מכל סיבה שהיא, יש בזה משום איסור מראית עין, שהרואה יחשוב שמסעדה זו כשרה היא. ואולי גם איסור "משום חשדא" שהרואה יחשוד שאדם זה אוכל מזון שאינו כשר.(אגרות משה או"ח ב מ) 


לעיתים בנויים מרכזים מסחריים או משרדיים בבניין שהכניסה אליו עוברת רק דרך מסעדה שאינה כשרה. האם מותר לעבור במקרה כזה במסעדה או שיש גם בזה איסור משום מראית עין?


אם ידוע לכל שמסעדה זו היא המעבר היחידי לבנין אין בזה משום מראית עין כפי שכתבנו לגבי מאכלים ידועים ומפורסמים. ואם יש מעבר אחר לבנין אין לעבור דרך מסעדה שאינה כשרה, אלא א"כ כניסה זו מהוה טורח גדול מאד. מכיוון שאיסור מראית עין או משום חשדא הוא איסור מדרבנן ובמקום צער גדול לא גזרו חכמים.


וכן הדין כאשר האדם צמא מאד או רעב מאד ואין בסביבתו מסעדה כשרה מותר לו לאכול או לשתות בצנעה מאכלים כשרים (לא מבושלים) במסעדה זו.(כתובות ס א, אגרות משה או"ח ב מ) יהי רצון שנזכה שלא תהינה בישראל מסעדות שאינן כשרות ולא חשש לחשד או מראית עין של איסור. ויתגשמו דברי הנביא:


לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה' כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים (ישעיהו יא, ט)הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות