האם ניתן להפוך בקבוק תינוק מחלבי לפרווה


30 Jul
30Jul

שאלה:

בידנו בקבוק תינוק העשוי מסיליקון שהשתמשנו בו למוצרי חלב (מטרנה ודומיו). רצינו לדעת האם ניתן להכשיר אותו כדי להפכו לפרווה או לבשרי? ובמידה והתשובה היא חיובית כיצד עושים זאת?

תשובה:

שאלתך מתחלקת למעשה לשלש שאלות: א. האם מותר להכשיר כלי מחלבי או בשרי לפרווה? ב. האם מותר להכשיר כלי מחלב לבשר או להיפך? ג. כיצד מכשירים כלי מסיליקון?

א. הכשרת כלי מחלבי לפרווה:

כדי להפוך כלי בשרי או חלבי לפרווה אין צורך בהכשרה. ברגע שמפסיקים להשתמש בכלי במשך 24 שעות, הכלי הופך מעצמו לפרווה ומותר לבשל או להשתמש בו למאכלי פרווה מבלי להמתין 6 שעות אחרי אכילת המאכלים. ברגע שהשתמשו בכלי זה לבשל מאכלי פרווה פעם אחת, הרי שהכלי הוכשר בכך ויהיה מותר לבשל בו לכתחילה מאכלי פרווה ולערבבם בכלי חלבי עם חלב לכל הדעות.  

ב. הכשרת כלי מחלבי לבשרי:

הכלל ההלכתי קובע כי "כבולעו כך פולטו". בקבוק תינוק הוא כלי שמשתמשים בו למאכלים חמים אבל לא מבשלים בו. החלב החם שיש בבקבוק הוא לכל היותר בא מעירוי מכלי ראשון שהיה על האש, ולכן הכשרתו היא בדרך דומה ע"י שפיכת מים רותחים מכלי ראשון שהיה על האש לתוכו, וכל זה לאחר ניקוי יסודי של הבקבוק והפטמה והמתנה של 24 שעות ללא שימוש בטרם ניגשים להכשרה. כך נוהגים הספרדים בהכשרת כלים מבשר לחלב ולהיפך.

האשכנזים, לעומת זאת, נהגו שלא להכשיר כלים מבשר לחלב או להיפך מחשש שמא לכתחילה יהיו לאדם  כלים מעטים גם לשימוש בשרי וגם לשימוש חלבי והוא יכשיר כל העת את הכלים בין בשר לחלב ולהיפך. במצב שכזה קל מאד להתבלבל ולטעות ולהשתמש בכלים בזמן שהם בשריים למאכלי חלב ולהיפך מבלי להכשירם (מגן אברהם תקט יא). לאשכנזים מותר להכשיר כלי מבשר לחלב או להיפך רק במקרים שאין חשש שיתבלבלו וישתמשו בכלי בשרי לחלב או להיפך מבלי להכשיר, וזאת  בתנאים הבאים:

1. בשעת הדחק כגון שאין לו כלי אחר (אשל אברהם תנב יג). אינני בטוח שבקבוק לתינוק יכול להיכנס בגדר זה בגלל מחירו הנמוך בשוק.

2. ניתן להעביר כלים משימוש בשרי לחלבי במסגרת הגעלת כלים לקראת פסח. (משנה ברורה תנא יט  בשם החתם סופר)

3. ניתן להכשיר ולהעביר אם חלפה שנה שבה לא השתמשו כלל בכלי. (מהרש"ם ב רמא)

4. אם ישתמשו בכלי זמן מה בפרווה, אח"כ ניתן להכשירו לכל  שימוש שרוצים. (מהרש"ם ב

    רמא)

5. אם הכלי נטרף וצריך להכשירו, הרי שמצווה להכשירו במהירות האפשרית, כדי שלא לאחסן בבית  

    כלי טרף שישתמשו בו בטעות. לאחר הכשרה זו הכלי יכול להיות מחדש בשרי או חלבי. כמו כן מותר לכתחילה להטריף את הכלי על מנת  שיהיה אפשר להכשירו ולהפוך את שימוש מבשר לחלב או להיפך (משנה ברורה תקט כה).

ג. הכשרת כלי מסיליקון:

    כלים מסיליקון דינם זהה לכלי פלסטיק עמידים בחום שמותר להכשירם ע"י מים רותחים. אמנם ישנם פוסקים שאסרו להכשיר כלי פלסטיק בכלל מחשש שהם לא יוכשרו כיאות  מחשש שלא יתקלקלו ברותחים, אולם נראה שאין הכוונה לכלי פלסטיק וסיליקון ששימושם הרגיל הוא בחמים (כמו חימום במיקרוגל, בתנור וכן בקבוק לתינוק). בכלים שכאלו אין חשש שהבעלים יתרשלו בהכשרתם ולכן מותר להכשירם לפי הכלל "כבולעו כך פולטו" (מנחת יצחק ג סז, חלקת יעקב ב קסג, אגרות משה ב צב). בנוגע להכשרה לפסח של כלי פלסטיק וסיליקון, יש מי שאסר להכשירם (אגרות משה ב צב) .

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות