האם מותר לשתות קפה / תה אצל נוכרים


30 Jul
30Jul

 

ראשית אין חשש שמא הקפה או התה בושלו בכלים של טריפה, מאחר  ולא רגילים לבשל משקאות אלה בכל כלי, אלא רק בכלים מיוחדים לשם כך כמו קומקום או פינג'ן. יחד עם זאת, קיימת כאן בעייה של איסור בישולי נוכרים, כלומר גזירת חכמים שלא לאכול תבשיל שבישל נוכרי, גם אם אין במרכיביו חומרים שאינם כשרים. הסיבה לאיסור זה הוא בכדי שלא נשתתף בסעודות שלהם וכתוצאה מהקרבה וההשתתפות בשמחה נבוא להתחתן עם בנותיהם (שו"ע יו"ד קיג). איסור זה תקף על כל תבשיל שנוכרי מבשל (כמובן שמדובר במקרה בו אין בתבשיל מרכיבים שאינם כשרים), בתנאי שאי אפשר לאכול תבשיל זה ללא בישול והוא נחשב תבשיל חשוב העולה על שולחן מלכים (כלומר נאכל בסעודות חגיגיות).

השאלה האם קפה ותה נכללים בגד זה נתון במחלוקת הפוסקים. יש האוסרים מכיוון שקפה הוא מאכל שאי אפשר לאכול אותו חי ושותים אותו בסעודות חגיגיות (עולה על שולחן מלכים), מאידך, יש המתירים מכיוון שקפה איננו חלק מהסעודה, אלא משקה הבא בסופה בפני עצמו, ועל כגון זה לא גזרו חכמים גזירת בישולי נוכרים. סיבה נוספת להקל היא הביטול של הקפה למים המהווים עיקר, ומים שהתבשלו ע"י נוכרי מותרים מכיוון שאפשר לשתותם גם ללא בישול (דרכי תשובה, יו"ד קיג יא וכן הובאו אחרונים רבים שהתירו ביחוה דעת ד מב ).

הלכה למעשה: 

המהדרין בכשרות לא שותים קפה או תה שהתבשל ע"י נוכרים, אולם מצד עיקר הדין ולרוב מניין ובניין הפוסקים מותר לשתות אצל נוכרים משקאות אלה, מאחר והדבר שנוי במחלוקת ומדובר באיסור דרבנן שלגביו אנו פוסקים ספק דרבנן להקל (יחוה דעת ד מב)

 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות