אוף, שוב ערבבת את הכלים! מאכל חלבי שהתבשל בכלי בשרי , מה הדין?


12 Feb
12Feb

בשלנו תבשיל בשרי בכלי חלבי, מה הדין?

 

שאלה:

בשלנו בשר בכלי חלבי (או הפוך) מה דין המאכל ומה דין הסיר?תשובה:


אם בישלו, בטעות, תבשיל בשרי בכלי חלבי, שאינו בן יומו, כלומר, שלא בשלו בכלי חלב ב-24 שעות האחרונות, התבשיל מותר באכילה. כל זאת מכיוון שהחלב הבלוע בדפנות הכלי ושעבר ונבלע בתבשיל הבשרי, הוא חלב ישן שטעמו פגום. כלומר החלב לא הוסיף טעם טוב בתבשיל הבשרי.

לעומת זאת, הכלי עצמו טרף וזאת מכיוון שהוא בלוע מחלב ובשר.


אם בישלו בשר בכלי  חלבי בן יומו, כלומר בכלי שבשלו בו חלב תוך 24 שעות, הרי שהחלב הבלוע בדפנות הכלי ושעבר ונבלע בתבשיל הבשרי, אינו פגום. במקרה כזה, אם מורגש טעם החלב בתבשיל הבשרי, הרי שהמאכל אסור, ואם הוא איננו מורגש התבשיל מותר.

איך נבדוק את התבשיל (שהרי אנו לא יכולים לטעום אותו) ?

לדעת השולחן ערוך, ומנהג הספרדים: אפשר לתת לנוכרי לטעום מהתבשיל, ואם יאמר שאין טעם משונה בתערובת, התבשיל מותר. בתנאי שהשאלה תופנה לנוכרי כשאלה סתמית ללא ידיעתו מהי המטרה, והוא משיח לפי תומו.

אבל הרמ"א ומנהג האשכנזים, קובעים כי נוכרי אינו נאמן בכלל בענייני הלכה.

לכן מתירים את התבשיל רק אם החלב שנבלע בתבשיל הבשרי הוא פחות מ 1/60 (1.7%) מהתבשיל. שיעור זה של 1/60 נקבע ע"י חכמים מאחר ובו טעם החלב כבר אינו מורגש. מאידך, אם כמות החלב עולה על  1/60 הרי שהתבשיל אסור.

 

איך נדע להעריך את כמות החלב הבלועה בדפנות הכלי?

מכיוון שאי אפשר להעריך את כמות הבליעה, אנו יוצאים מתוך הנחה כאילו כל דפנות הכלי הם חתיכת חלב שהתערבבה בתבשיל הבשרי. לפי דעה זו התבשיל מותר בשני מקרים:

אם הכלי הוא גדול והיה מלא כולו בתבשיל הבשרי שהוא פי שישים מעובי דפנות הכלי.

אם ידועה כמות החלב שבושלה בתוך 24 שעות בכלי והייתה זו כמות קטנה שאינה עולה על 1/60 מכמות התבשיל הבשרי. (שו"ע יו"ד צג א ברמ"א, ש"ך א וערוך השולחן א)

על כל פנים, לכל הדעות הכלי בוודאי אסור כי הוא בלוע מבשר וחלב. (שו"ע יו"ד צג א).

אם אין נוכרי שיטעם את התערובת, הרי שגם הספרדים מקבלים את קנה המידה של 1/60. (שו"ע יו"ד צח א)  

דינים אלו הם גם במקרה הפוך שבו בישלו תבשיל חלבי בסיר בשרי.


סכו"ם בשרי בתבשיל חלבי

בהתאם לעקרונות אלו אנו פוסקים גם במקרים בהם תחבו בטעות, או בחשו בכלי חלבי בתוך תבשיל בשרי חם. אם הסכו"ם לא היה בן יומו, כלומר לא השתמשו בו בחלבי חם תוך 24 שעות, הרי שהתבשיל והסיר מותרים כי בלעו חלב ישן שנותן טעם לפגם בתבשיל, אולם הכף נאסרה מכיוון שהיא בלועה מחלב ובשר.

אם היה הסכו"ם חלבי בן יומו כלומר שהשתמשו בו בחלבי חם בתוך 24 שעות. אם יש בתבשיל פי 60 מנפח הסכו"ם, הרי שהתבשיל והסיר מותרים אולם הסכו"ם נאסר. אם אין בתבשיל הבשרי פי 60 מנפח הסכו"ם, התבשיל, הסיר והסכו"ם כולם אסורים.

כפי שכבר כתבנו בעבר: תערובת של בשר בחלב האסורה מן התורה , היא תערובת של בשר בקר וצאן בחלב כדברי הכתוב: "לא תבשל גדי בחלב אמו". מפסוק זה למדו חכמים כי רק מי שיש לאמו חלב נאסר מן התורה באכילה, בבישול ובהנאה. מכאן שבשר עוף בחלב אסור מדרבנן בלבד ואיסורו רק באכילה. (שו"ע יו"ד פז א)

מכאן שבמקרה שבו תבשיל בשרי, המכיל בשר בקר או צאן, נאסר בגלל תערובת עם חלב, מדובר באיסור מן התורה ולכן התבשיל אסור אף בהנאה ואסור לתת אותו לכלב או למכרו לנוכרי. אולם אם התבשיל הבשרי מכיל בשר עוף בלבד, הרי שהתבשיל לא נאסר בהנאה אלא רק באכילה ומותר לתת אותו לכלב או למכור לנוכרי.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות