פת נכרים


09 Mar
09Mar

פת נוכרים: לחם הוא המאכל הבסיסי בכל ארוחה. לכן חשבו חכמים לאסור את כל סוגי הלחם שנאפה ע"י נוכרים, ועל ידי כך ימנעו את השתתפות היהודי במסיבות של הנוכרים. אך ראו חכמים שגזירה זו היא גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. כי יש מקומות שהלחם היחידי הנמצא בשוק הוא לחם נוכרי, והלחם הוא המזון הבסיסי שלנו, וקשה לוותר עליו. לכן הבדילו חכמים בין לחם שאופה הנחתום הנוכרי לכלל הציבור, לבין לחם שאופה בעל הבית הנוכרי למשפחתו. באכילת לחם ביתי של נוכרי יש קירבה הרבה יותר גדולה בינו לבין היהודי, מאשר בלחם של מאפיה האופה לכלל הציבור, בה אין כל קשר אישי בין האופה והלקוח. לכן אסרו חכמים לחם של בעל הבית, והתירו לחם של מאפיה במקום שאין לחם אחר. איסור זה, של פת נוכרי, כולל מיני מאפה מחמשת מיני דגן שנאפו בתנור,

איסור זה נפוץ בעיקר בקהילות יהודיות לא גדולות בחו"ל, בהן אין מאפיה של יהודי

והאפשרות היחידה לאכול לחם היא פת נוכרי של נחתום. עם זאת חשוב להדגיש שהרב בודק את תהליך אפית הלחם ואם אין בו מרכיבים לא כשרים הוא מאשר זאת כפת נוכרי כשרה.

נציין שאיסור זה, בדומה לאיסור בישולי נוכרים, הוא בלחם שאין בו בעיית כשרות, כלומר שכל מרכיבי המזון שבו הם כשרים, והבעיה היחידה היא, העובדה שנוכרי אפה את הלחם, אם יש מרכיבי מזון שאינם כשרים בלחם, הוא כמובן אסור, גם אם אפה אותו יהודי כשר למהדרין.

 יש סוגי לחמים רבים בחו"ל שאינם כשרים כלל כי תבניות האפייה נמשחות בשומן מן החי או שיש מרכיבים אחרים שאינם כשרים כמו חרקים בקמח וכדומה. על כן לא כל לחם בחו"ל הוא פת נוכרי רוב הלחם בחו"ל אינו כשר כלל, ואסור בכל מצב שהוא.

אם יהודי הדליק את האש בתנור התירו חכמים את הלחם גם אם הנוכרי הכין את הבצק והניח את הלחם בתנור. (פתרון זה מועיל לכל הדעות)

במדינת ישראל, בה יש ב"ה לחם ישראל בשפע, אין סיבה להתיר לחם נוכרי ואכן לפי הוראות הרבנות הראשית לישראל אין אישור כשרות  ללחם נוכרי מיובא, גם אם הוא כשר, בחו"ל.

סופגניות: טיגון שנוי במחלוקת יש הפוסקים שטיגון כבישול ויש שאומרים שטיגון אינו כבישול (סנהדרין ד, ב. רש"י ותוספות ובפתחי תשובה ליו"ד פז ס"ק ג ודרכי תשובה ס"ק יח)


טיגון בשמן עמוק מוגדר ע"י פוסקים רבים כבישול מכיוון שבישול הוא כל מאכל שמתבשל בנוזלים רבים. (הגרש"ז אויערבך זצ"ל ועוד מובאים בשמירת שבת כהילכתה א הערה קפב ) 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות