הסכמת הרב בקשי דורון לניקוי בסטרילי


04 Jan
04Jan

הסכמת הראשון לציון הגר"א בקשי דורון שליט"א לניקוי "סטרילי"


מצורפת בזה הסכמתו של הראשון לציון הגר"א בקשי דורון שליט"א לשימוש ב"סטרילי" לניקוי ירקות מחרקים. הרב היה שותף בכל מהלך הבדיקות ואף השתתף בהן אישית וסמך ידו על הממצאים.
הסכמה זו מצטרפת להסכמת הגר"ד ליאור שליט"א רבה של קריית ארבע .

פתרון איסור אכילת ירקות מחשש איסור חרקים

אכילת ירקות שיש בהם חרקים אסורה מן התורה ונמנעים מלאוכלם, יש ירקות שנאכלים לאחר שמנקים מהם את החרקים לאחר בדיקה ושטיפה, ויש שאי אפשר לנקותם ונמנעים לאוכלם כמו חסה כרוב ועוד, בשנים האחרונות הצליחו לגדל ירקות ללא חרקים,  בשיטת גידול מיוחדת וכן בהדברה מוגברת של ריסוס המונע  גידול חרקים  בהכשר שניתן ע"י מכון התורה והארץ בגוש קטיף, אולם ירקות אלה יקרים מאד אינם זמינים ומצויים. השימוש המוגבר בהם בחומרי הדברה מסכן חיי אדם. עד שיש הסוברים שעדיף לאכול ירקות עם חרקים מאשר להסתכן בפיקוח נפש. הירקות הנגועים מצויים בשווקים וכולם רגילים לאוכלם בתבשיליהם ואיסור השימוש בהם מקשה על הציבור הרגיל לאכלם. כשאסרה הרבנות המקומית להשתמש בירקות במלונות מחשש חרקים, בעלי המלונות הגישו בג"צ כנגד הרבנות ודרשו לאפשר להם להשתמש בירקות ללא הכשר, ואכן בתפקידי ברבנות הראשית, עסקנו רבות בשאלה כיצד להכשיר ירקות נגועים מחרקים ככרוב וכדומה במפעלים של הירקות הקפואים.

זה מכבר פנה אלי ידידי הרה"ג משה ביגל שליט"א רבה של מיתר שעוסק בכשרות במטבחים של הכלל שהוציא לאור את הספר "לחם אבירים", הלה חיפש פתרון לבעיית החרקים בירקות ומצא שיש תכשיר שבאמצעותו אפשר לנקות את הירקות הנגועים בחרקים ולהסירם כליל מהירקות. לצורך זה נעזר באגרונום מומחה המוסמך ומוכר ע"י משרד החקלאות, וערך יחד עמו בדיקות בסוגי הירקות הנגועים והתברר שאפשר לנקותם תוך דקות ספורות מבלי כל מאמץ, הביא לפני את תוצאות הבדיקה של הירקות לסוגיהם, והתפעלתי מנחישותו ומסירותו למען הכלל, וביקש ממני להסכים לפרסם ברבים את הדברים, ולהציל את אלה שאכלו ירקות עם חשש חרקים ולאפשר לאלה שנזהרים מלאכול ירקות כחסה וכרוב וכדומה. והסכמתי לבדוק את העניין להלכה לפרסם את הפתרון לבעיית החרקים בירקות.

וזה סיכום הסקר וניסויי שטיפה של ירקות עליים בתכשיר "סטרילי" שבוצע ע"י מר שמעון ביטון העוסק במקצוע זה במשרד החקלאות.

התכשיר מורכב מחומצת לימון, שמן הדרים ושמן קוקוס, ואין בו כל חומר מסוכן ומאושר הוא ע"י משרד הבריאות

המלצת התווית היא שימוש בריכוז של 2% (20 סמ"ק לליטר מים) בהשריה למשך 5 דקות ואח"כ שטיפה במים זורמים, או טבילה וניעור בתוך כלי עם מים.

דגימות של ירקות עליים שנקנו בשווקים פתוחים, ממקומות וממועדים שונים החל בחודש האביב ועד לסתיו – חורף 2013. ואלה תוצאות הבדיקות:

אגדי כוסברה, שמיר, נענע ופטרוזיליה נדגמו ונוערו על נייר לבן ונראו בהם כנימות עלה, פשפשים תריפסים ואקריות . ראשי חסה נגועים בכנימות הובאו למעבדה לטיפול בסטרילי ואחרי שטיפה של כל עלה בנפרד הגיעו לניקיון מוחלט מכנימות. כל אלה שנבדקו נמצאו נקיים מחרקים.

וע"כ  ביררנו אם הם מותרים לאכילה לאחר שהוחזקו שלא לאוכלם.

א.     האם ניתן להתיר אכילת ירקות שנהגו שלא לאוכלם שמוחזקים כאסורים

יש ירקות שמוחזקים שיש בהם חרקים רבים ונמנעו מלאוכלם, כדוגמת עלי החסה שהמנהג לא לאוכלם גם לאחר שטיפה ובדיקה, וכן הכרוב ועלי גפנים האם אפשר להתירם לנוהגים לאסור לאחר בדיקה ודאית שאין בהם חרקים, או שמכיוון שהמנהג לא לאוכלם. אין להתיר דבר שנהגו בו איסור לפי שהמנהג שלא לאכלם אוסר מדאורייתא כנדר.

בשאלה זו דן האגרות משה (ח"א סי' ל"ה) בבית חרושת שמייצר סלט ובו כרוב שחזקתו שיש בו תולעים ואינו נאכל, וכתב שם שכיון שאין תולעים בכרוב, שבעלי הגינות יודעים לגדל הכרוב כנקיים אינם בחזקת איסור לכתחילה ולא נאסרו מעולם. כיו"ב בחסה וכרוב שנהגו שלא לאוכלם אין לאוסרם מכח המנהג. לפי שהמנהג לא חל עליהם, וכמו שגם הירקות מגוש קטיף שאין בהם חרקים לא נאסרו מכיוון שלפני כן היה מנהג לא לאכול חסה וכדו'

והעיר לי חכם אחד שיש חשש שההיתר לנקות את החסה יביא למכשול, מכיוון שאם יתירו את אכילת החסה הציבור הרחב יאכל חסה גם ללא ניקוי מחרקים, עדיף להשאיר הירקות האסורים בחזקתן. ואכן באגרות משה שם דן בזה אם יש לחשוש שבעלי הגינות לא ידאגו לגדל ללא תולעים וכתב שם שבעלי הגינות ודאי יעשו מה שאפשר לגדל ללא תולעים דאומן לא מרע אומנתיה, אולם כשהניקיון צריך להיעשות על כל אדם, יש לו חשש שיאכלו ללא בדיקת הירקות, אולם משום כך אין לאסור  על הציבור שלא לאכול חסה, כשיש אפשרות לנקותה, שהרי הציבור הרחב לצערנו קונה ירקות ומשתמש בהם כשהם מנוגעים, ורק הנזהרים נמנעים מלאוכלם, ויש לאפשר להם כדי  שיוכלו לאכול הירקות כשהם מנוקים מחרקים.

ועוד שאין לחשוש שמנהג שלא לאכול חסה וכרוב אסור הדבר מדאורייתא כנדר, לפי שמדאורייתא אסורים החרקים כשאוכלים בנפרד אבל כשנאכלים עם הירק החרקים בטלים בשישים רק מדרבנן.

ויש תשובה של הרב אלישיב זצ"ל בעניין החרקים בירקות שפרסם הרב ויא בספר בדיקת המזון כהלכתה שהתיר בדיעבד לאכול ירקות שבחזקת אסורים מטעם ספק ספיקא.

אני מודע לכך שההיתר לא יתקבל מפני שאיסור אכילת ירקות מתולעים הושרש, מה עוד שהושקע בגוש קטיף ועוד, ממון וטירחא יתירה לשווק ירקות נקיים וגם בהמצאת התכשיר החדש הטרחה והשקעה ירדו לטמיון.

אולם יש לזכור שההיתר יציל חלק גדול מהאנשים שאוכלים ירקות ללא השגחה, ועוברים על מאות לאוין, וכן יאפשר לנזהרים בהם לאכול ירקות במחיר מוזל ובהישג יד. ויש להחזיק טובה לרב  משה ביגל שליט"א שדרש וחקר ועלה בידו לזכות את ישראל.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות