האם מותר לאכול בשר ללא כשרות לפסח


האם מותר לאכול ולבשל בפסח עופות ובשר שאין עליהם כשרות לפסח


שאלה: עוף/בשר טריים, אשר נקנו במהלך השנה (ללא  הכשר לפסח),
ונטחנו לעיניי הקונה, והוקפאו בבית, האם ניתן להשתמש בהם בפסח ?

תשובה: העופות כשרים לפסח כל השנה. ואם לא משתמשים במטחנה אלא לבשר ועופות כמו בכל הסופרים הבשר הטחון כשר לפסח.

אבהיר את תשובתי. בשו"ע או"ח בסימן תמז סעיף ה. יש מחלוקת בין שו"ע לרמ"א לגבי בשר ועופות שהומלחו לפני הפסח. האם חוששים שמא נפל חמץ לעוף בתהליך ההמלחה

השו"ע מתיר (וכך נוהגים הספרדים)

הרמ"א אוסר ומתיר עם ישטפו את הבשר. (וכך נוהגים האשכנזים).

במקרה שלנו אין חשש שבמשחטות נפל חמץ לעוף כי אסור לאכול בשטח המפעל בכל שלבי הייצור לכן יתכן שגם לדעת הרמ"א יתיר את העופות ככשרים לפסח גם ללא שטיפה.  כנ"ל גם לגבי מחלקות בסופר ובמכונת טחינת הבשרשאסור לטחון בהם אלא בשר . ואסור לאכול בסופר.

מתויג:  בשר כשרות לפסח

הערות: השאר תגובה

* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות