האם אפשר לצלות בשר במקני צלייה ציבוריים?


09 Mar
09Mar

מתקני צלייה ציבוריים


שאלה: מטייל הרוצה לצלות בשר על גבי מתקני צליה (מנגלים) ציבוריים, עומד בפני בעיה של כשרות רשת הצלייה. הרשת שעליה צלו, המטיילים שהיו לפניו, גם בשר שאינו כשר, צריכה ליבון לפני השימוש בה, לפי הכלל כבולעו כך פולטו. מכיוון שאת הבשר הטרף הניחו ישירות על הרשת, צריך להכשירה ע"י ליבון. (שו"ע, או"ח תנא ד)


כיצד ניתן להשתמש במתקני צליה (מנגלים) אלו?

 תשובה: אמנם רוב הבשר הנמכר בישראל הוא כשר אבל על רשת מתקן הצלייה יש חתיכות בשר שונות ובהן גם חשש לחתיכות שאינן כשרות. ובספק איסור דאורייתא עלינו לפסוק לחומרא.
לכן, את רשת הצלייה צריך ללבן , כלומר להכשירה בחום לפחות עד שתאדים לגמרי. לעיתים המשתמשים במתקני הצלייה ממלאים אותם בגחלים שנוגעים ברשת ומלבנים אותה אבל בדרך כלל הגחלים הלוחשות אינן מלבנות ומכשירות את הרשת.
מסקנה: ניתן להשתמש במתקני הצלייה הציבוריים, רק לאחר שממלאים את המיתקן בגחלים עד שיגעו ממש ברשת ויכשירו אותה, ע"י שתיהפך אדומה.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות