בשר לצלייה בלבד.


09 Mar
09Mar
בשר לצלייה בלבד

במרכולים ניתן למצוא נתחי בשר עם הכיתוב "בשר לצלייה בלבד". רבים אינם יודעים למה הכוונה. האם מדובר בהמלצה או בהוראה? ובכן נתחי בשר שעליהם מופיע בכיתוב הנ"ל חייבים לעבור צלייה לצורך הכשרתם. מדובר בבשר שלא נמלח (לא הוכשר) ועמד כך (בלא מליחה) שלושה ימים או יותר. הדם בבשר זה התייבש ומליחה כבר אינה מועילה בכדי להכשירו אלא רק צלייה כמו בכבד. יחד עם זאת,  אם הבשר נשטף במהלך שלושת הימים והדם שבו לא התייבש, הרי שהוא עדיין מותר בהכשרה באמצעות המלחה כמו בשר רגיל. אלו הן גם הוראות הכשרות לאטליזים ולמרכולים המוכרים בשר מצונן (טרי), עליהם לשטוף את הבשר הטרי שלא הוכשר כל יומיים וזאת בכדי שלא יגיע להתייבשות. אם בטעות קרה והבשר לא נשטף , הבשר מותר במכירה רק לצלייה כשהדבר חייב להופיע עליו בצורה ברורה ובולטת. היה מי שאסר בכל זאת למכור בשר שכזה מחשש שמא יטעו ולא יצלו את הבשר (אגרות משה יו"ד ג, ז). על כל פנים בשר שלא הומלח והוכשר אלא  רק ע"י צלייה אסור בבישול לאחר צלייתו מחשש שמה דם שלא יצא בצלייה יצא בבישול. בדיעבד אם בישל בשר זה לאחר הצלייה מותר לאוכלו.(שו"ע יו"ד, סט, יב).
בשר שלא נמלח אפשר לכתחילה לצלות אותו כדי להוציא את הדם, במקום מליחה. פתרון זה מתאים לחולים שאסור להם לאכול מלח, במקום שאין מלח או שאין זמן למלוח את הבשר.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות